SZKODY UBEZPIECZENIOWE

 • usługa ta obejmuje weryfikację przez detektywa wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym.

 

SPRAWY CYWILNO-MAJĄTKOWE

 • ustalenia majątkowe:

  • posiadane nieruchomości,

  • posiadane ruchomości,

  • posiadane udziały i akcje,

  • poszukiwanie majątku ukrytego,

  • ustalenie historii nieruchomości.

 • wykrywanie podsłuchów w pomieszczeniach biurowych i pojazdach,

 • ustalanie kontaktów towarzyskich i zawodowych pracowników,

 • ustalenie faktycznego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,

 • zbieranie materiału dowodowego wraz ze sporządzeniem raportu końcowego, który może posłużyć do wykorzystania przed sądem,

 • ustalenia dowodowe wraz z dokumentacją,

 • ustalenie stanu majątkowego dłużników dla potrzeb sądowo-komorniczych,

 • ustalenie aktualnej kondycji finansowej potencjalnych partnerów biznesowych,

 • obserwacja wskazanej osoby/pracownika,

 • ustalenie miejsca zamieszkania wskazanej osoby,

 • ustalenie miejsca pracy osoby wskazanej,

 • wskazanie miejsca pobytu ukrywającego się dłużnika,

 • wykonanie dokumentacji zdjęciowej z przeprowadzonych działań,

 • monitoring pojazdów za pomocą systemu GPS.

 

 

 

RAPORTY HANDLOWE

 • usługa ta skierowana jest do wszystkich, którzy chcą pozyskać cenne informacje o przyszłych partnerach biznesowych bądź też uzyskać szczegółowe informacje dotyczące realizowanych inwestycji deweloperskich z terenu Polski - z tego typu raportów korzystają głównie firmy ubezpieczeniowe oraz banki zajmujące się ubezpieczaniem wszelkiego rodzaju inwestycji budowlanych. Poniżej przedstawiamy informacje jakie zawierają nasze raporty gospodarcze.

Potrzebujesz pomocy?   Zadzwoń + 48 695 - 812 - 585   |   Prywatny Detektyw Wrocław   |   Biuro Detektywistyczne Wrocław

 

Atrybut ALT przy grafikach

ZADZWOŃ

+48 695 812 585

 RAPORT O PODMIOTACH GOSPODARCZYCH

zawiera informacje takie jak:

 

 • historię przedsiębiorstwa,

 • dane rejestrowe spółki/firmy,

 • skład zarządu,

 • wielkość kapitału zakładowego,

 • ilość udziałowców,

 • powiązania kapitałowo-osobowe,

 • sprawozdanie finansowe za ostatni okres

 • ocenę wiarygodności firmy (ocenę scoringową),

 • działalność wg PKD,

 • dodatkowe informacje, którymi będą Państwo zainteresowani.

RAPORT O INWESTYCJACH BUDOWLANYCH

zawiera informacje takie jak:

 

 • położenie nieruchomości,

 • numer księgi wieczystej wraz z jej opisem,

 • wielkość inwestycji (ilość budynków, ilość mieszkań),

 • numer pozwolenia na budowę lub pozwolenia na użytkowanie,

 • termin rozpoczęcia i zakończenia budowy,

 • stan zaawansowania inwestycji,

 • dane generalnego wykonawcy,

 • rodzaj płatności,

 • wielkość sprzedaży,

 • ceny,

 • aktualny stan zaawansowania,

 • aktualne zdjęcia inwestycji.

RAPORTY TERENOWE

 • usługa ta polega na weryfikacji danych adresowych podmiotu lub osoby, określeniu sposobu prowadzenia faktycznej działalności gospodarczej,  weryfikacji pożyczkobiorców przed udzieleniem pożyczki, weryfikacji poprawności danych zawartych we wnioskach pożyczkowych lub leasingowych, sporządzeniu końcowego raportu wraz z dokumentacją fotograficzną z przeprowadzonych czynności.

 

 

RAPORTY WINDYKACYJNE

 • polegają na nawiązaniu bezpośredniego kontaktu z kredytobiorcą i ustaleniu przyczyny zaprzestania spłaty swojego zobowiązania. Ponadto weryfikujemy możliwości płatnicze każdego Klienta oraz realne możliwości odzyskania długu. Nasze działania polegają również na wykrywaniu majątku ukrytego, należącego do dłużnika, jak również majątku którym dysponuje. Do raportu dołączana jest każdorazowo dokumentacja fotograficzna ruchomości bądź nieruchomości, która stanowi przedmiot zabezpieczenia oraz numery ksiąg wieczystych dla danej nieruchomości lub gruntu.

BIURO DETEKTYWISTYCZNE "MIPOL"

ul. Stanisława Leszczyńskiego 4

50-078 Wrocław

NIP: 8992589708

Regon: 021135867

Licencja detektywa nr: 0004890.

 

Wpis do rejestru MSWiA nr: RD-170/2015.

SPOTKANIA | KONSULTACJE

Poniedziałek - Sobota 8.00 - 20.00

Wszelkie prawa zastrzeżone © Biuro Detektywistyczne "MIPOL" 2009-2017

Kontakt:

Weryfikacja potencjalnego wspólnika, udziałowca, czy też kontrahenta jest w obecnych czasach standardem i podstawą do zabezpieczenia własnej firmy przed upadkiem i likwidacją. Dlatego też szalenie ważnym jest, aby przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji o współpracy biznesowej, uzyskać maksymalną wiedzę o przyszłym partnerze gospodarczym.

 

Jeśli planujecie Państwo nawiązać współpracę z nowym kontrahentem, to nasze wrocławskie biuro detektywistyczne zapewni dyskretną i jednocześnie skuteczną weryfikację przyszłego partnera biznesowego, abyście, mogli zminimalizować ryzyko decyzyjne o podjęciu jakiejkolwiek współpracy.

 

Biuro Detektywistyczne MIPOL posiada szeroką gamę usług dostosowaną do potrzeb Państwa biznesu.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Nasi prywatni detektywi pomogą dobrać najlepsze i najskuteczniejsze rozwiązanie.